Makina


Regulamin sklepu Makina.pl

1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.makina.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez MAKINA Mateusz Spolitakiewicz pod adresem Klonowa 5, 32-020 Wieliczka, NIP 6792992427, REGON 363630850.

2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów Sklepu są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy oraz, jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

2. Prezentacja produktów

1. Opisy i zdjęcia produktów dostępne w Sklepie są prezentowane w dobrej wierze, na podstawie materiałów dostarczonych przez producentów, którzy zastrzegają sobie możliwości zmian bez uprzedniego informowania o tym. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie błędy, rozbieżności oraz zmiany wprowadzone przez producentów, które nie zmieniają istotnych użytkowych właściwości produktów.

2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą nieco różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu zwłaszcza pod względem koloru oraz postrzeganej wielkości. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wyposażenie dodatkowe i dekoracje widoczne na zdjęciach nie są dostarczane wraz z produktem.

3. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o produktach, dane techniczne, reklamy oraz ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Przyjęcie i realizacja zamówienia

1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

2. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia i realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularzy generowanych przez oprogramowanie Sklepu podczas nawigacji po stronach www.makina.pl, a w szczególności podanie danych kupującego, adresu dostawy, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

3. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez obsługę Sklepu.

4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele, święta i dni wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówień. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki) lub

b. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub

c. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

4. Ceny i płatności

1. Ceny podawane w Sklepie na stronie www.makina.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę Sklepu. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w Sklepie internetowym, klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

3. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a. za pomocą płatności elektronicznych (płatność z góry),

b. za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (płatność z góry).

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5. Dostawa towarów

1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Wraz z towarem załączony do przesyłki zostaje dowód sprzedaży. W przypadku braku dokumentu Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

6. Reklamacje i zwroty

1. Konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru w Sklepie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego. W szczególności Sklep nie będzie odbierał przesyłek nadanych na koszt adresata. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu.

2. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania), posiadającego oryginalne kompletne wyposażenie i akcesoria (jeśli stanowią całość wraz z produktem) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

3. Jeśli wszystkie powyższe warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru oraz kosztów dostarczenia rzeczy  nastąpi niezwłocznie, poprzez uznanie rachunku karty płatniczej lub rachunku bankowego, użytych we wcześniejszej transakcji zakupu tego towaru (w przypadku płatności elektronicznej) bądź poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto (w przypadku płatności gotówkowej).

4. Zwrotowi nie podlegają kosztyświadczeń  których przedmiotem są  rzeczy nieprefabrykowane wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służąca jego zindywidualizowanym potrzebom lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

7. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, awarie, wymiana sprzętu etc.) lub innych od niego niezależnych.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.makina.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Porównaj produkty

Użyj przycisku Porównaj na stronie produktu

Koszyk  

    jest pusty